Yayın Tarihi : 19.03.2007

 

GENEL

 

Kat maliklerinin hak ve yükümlülükleri, Ana Garimenkulun Yönetimi, Ortak Alanların Yönetimi gibi hususlar kat maliklerince oluşturulmuş olan “ Bizim Vadi Villaları Sitesi Site Yönetim Planı” nda (SYP) belirtilmiştir. Böylelikle Bizim Vadi Sitesi’ndeki yönetim ile ilgili kuralları (bundan böyle “KURALLAR” olarak anılacaktır) belirleyen ve bu dokümanın da bağlı olduğu en üst düzey doküman SYP dır. Tüm kat malikleri bu plana göre hareket etmekle yükümlüdür.

 

AMAÇ

 

Kurallara uyulması hem site sakinlerinin yaşantısını kolaylaştıracak, keyfiyeti önleyecek, herkesin hak ve hukukuna saygıyı temel alan yaşam tarzının yerleşmesini ve site görevlilerinin asli görevlerini daha etkin olarak yapmalarını sağlayacaktır. Bu dokümanın hazırlanması da bu tür bir site yaşantısının yerleşmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

 

 

KONU ve KAPSAM

 

Bu dokümanın konusu, Bizim Vadi Sitesinde uyulması gereken kurallardır. Kat maliklerinin ve kiracıların (bundan böyle “SİTE SAKİNLERİ” olarak anılacaktır) sitedeki birlikte yaşamı kolaylaştırıcı ve uyulması gereken kurallardır. KURALLAR site yaşantısındaki gelişmeler, aktüel ihtiyaçlara ve diğer gelişmelere bağlı olarak kat maliklerinin veya kiracıların Site Yönetimine  yazılı iletecekleri değişiklik önerilerinin site genel yaşantısı, adiliyet ve site genel menfaatleri ve ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilmesi, ve gerektiğinde tüm site sakinlerine yapılacak anket sonuçları doğrultusunda Site Yönetimi tarafından güncellenebilir, güncellemeler SYP’ye aykırı olamaz.. Bu dokümanın son güncellenmiş hali geçerlidir. Güncellemeler bu dokümanın sonundaki tabloya işlenir. KURALLARIN güncellenmesi ve yürürlüğe girmesi için Genel Kurul toplantısına ihtiyaç yoktur. Güncellemelerde toplumda genel kabul görmüş kurallar, ahlaki değerler ve diğer T.C.kanun, yönetmelik ve düzenlemelere uygunluk gözetilir.

 

KURALLAR, Bizim Vadi Sitesi yerleşim alanı (SYP’nda belirtildiği gibi) içinde yer alan tüm gayrimenkul alanında genel uyulması gereken kuralları; sosyal tesisi, spor alanlarını (Tenis Kortu, Havuz vb.), ortak park alanları ile ortak kullanım alanlarının kullanımı ile ilgili düzenlemeleri kapsar. KURALLARIN kapsamadığı konularda SYP ‘nin ilkeleri uygulanır.

 

 

 • GENEL KURALLAR

 

 1. SİTE SAKİNLERİ SYP’nı bilmek ve ona uygun olarak hareket etmek zorundadır
 2. Site vaziyet planına aykırı işlem yapılamaz, bu konularda Site Yönetimine özel istek getirilemez.
 3. Site personeli, asli görevlerini aksatıcı şekilde kişisel amaçlar için görevlendirilemezler
 4. SİTE SAKİNLERİ’ne ait bahçelerin bakım ve düzenlemesi, sorumluluğu kendilerine aittir. Sitede görevli bahçıvanların sorumluluğu sadece çimlerin kesimi ve ağaçların bakımına yöneliktir.
 5. SİTE SAKİNLERİ dilek ve ihtiyaçlarını doğrudan Site Yönetimine yazılı olarak iletirler.
 6. Sitede birlikte yaşamı güçleştirecek gruplaşmalardan kaçınılmalıdır.
 7. Kurallara uyulmaması durumunda “otokontrol” prensibine göre söz konusu site sakinleri dostca uyarılmalıdır, kurallara aykırı davranışların tekrarı durumunda Site Yönetimine yazılı olarak söz konusu durum bildirilmelidir.
 8. Sakinler tüm irtibat bilgilerini (tel, fax, e-mail vb.) Site Yönetimine bildirmelidir.
 9. SİTE SAKİNLERİ başkalarını rahatsız edici nitelikte toplantılar düzenleyemez- ler, saat 22.00 den sonra sessizlik prensibine uyulmalıdır
 10. Özel işler için site çalışanları meşgul edilmemelidirler. Tamir onarım gibi acil ve site çalışanlarının üstesinden gelebileceği işler için Site Müdürü’ne haber verilmelidir. Bu durumlarda dahi çalışanların asli görevleri olduğu hususuna hassasiyet gösterilmelidir
 11. Evlerde yapılacak tamirat/tadilat işlerinin Pazar dışındaki günlerde yapılması sağlanmalıdır.
 12. Genel inşaat işleri hafta sonlarında (Cumartesi – Pazar) ve resmi tatil günlerinde kesinlikle yapılmamalıdır.
 13. Tamirat/tadilat amacıyla gelen işçilerin sabah 8:00 akşam 18:30 arasındaki saatler dışında kesinlikle siteden çıkmaları sağlanmalıdır.
 14. Kesinlikle yatılı işçi çalıştırılmamalıdır.
 15. Genel inşaat işleri 31 Mayıs tarihine kadar tamamlanmalı yaz sezonunda site sakinleri kesinlikle rahatsız edilmemelidir.
 16. İşçilerin çalıştıkları ev alanı dışında dolaşmamaları sağlanmalıdır.
 17. Site Yönetiminin duyurularına uyulmalıdır.

 

 

 • SOSYAL TESİS BİNASININ KULLANIMI

 

 1. Sosyal Tesis SİTE SAKİNLERİ’ nin biraraya gelerek sosyal etkinliklerde bulunması içindir. Tesisde bulunan kitaplık, spor aletleri vb. donamımlar ortak kullanım içindir.
 2. Tesisin kullanım sırasında temiz tutulmasına özen gösterilmelidir. Kitaplık ve donanımın kullanılmasında azami özen gösterilmelidir.
 3. Tesis donanımı bina dışına çıkarılamaz.
 4. Sosyal tesisin kullanım sadece SİTE SAKİNLERİ’ ne aittir, dışarıdan gelecek (akraba, misafir vb) kişiler için site sakini yanlarında olmaksızın tesisin kullanımı talep edilemez.
 5. Özel durumlarda (yaş günü vb.), dışardan davetlilerin katılacağı etkinlikler 10 gün öncesinden Site Yönetimine veya Site Müdürü’ne bildirilmelidir. Bu gibi durumlarda ne tür etkinlik olacağı ve kaç kişinin davetli olduğu (takriben) bildirilmelidir. Bu tür etkinliklerde tesisde meydana gelebilecek zarardan etkinliği düzenleyen site sakini sorumludur. Böylesine bir durum olduğunda Site Müdürü derhal bilgilendirilmelidir. Aynı şekilde 3. şahıslara gelebilecek zararların tazmini hususu etkinliği düzenleyen SİTE SAKİNİ’ne aittir.
 6. Sosyal tesis depolama amaçlı kullanılamaz, sosyal tesise ait olmayan eşyalar duyuru yapılmadan ve kime ait olduğu araştırılmaksızın tesisden uzaklaştırılır.
 7. Tesis kullanılmadığı zamanlarda daima kilitli tutulur, anahtar Site Müdürü ve/veya Yönetimde bulunur.
 8. Sosyal tesise ıslak ayaklarla girmemeye özen gösterilmelidir. Bu durum özellikle havuzun açık olduğu yaz aylarında önemlidir.
 9. Sosyal tesisin amaç dışında kullanımı kesinlikle yasaktır (kumar vb.)
 10. Tesisin mutfağı sitede görevliler tarafından işletilir
 11. Tesise hayvan sokulması yasaktır

 

 

 • EVCİL HAYVANLARIN BESLENMESİ

 

 1. Evcil hayvanlar hayvan yaşamına/hayatına değer ve saygı ilkerlerine bağdaşık olarak beslenmelidirler.
 2. Evcil hayvanların beslenmesi hususundaki düzenleme SYP Madde 32 de açıklanmıştır. Buna gore hayvan besleyenler diğer SİTE SAKİNLERİ’nin rahatsız edilmemelerini sağlamak zorundadırlar. “Rahatsızlık” özellikle köpekler söz konusu olduğunda, sürekli ve rahatsız edici havlamayı (örneğin, ev içinde veya bahçede gün boyu ve sürekli yalnız bırakılması durumunda havlamalar), gündüz ve gece sahipsiz ve tasmasız dolaşımını, yolların ve sakinlerin bahçelerinin pisletilmesini de kapsar.
 3. Şikayetler direk olarak söz konusu evcil hayvan sahibine yapılmalı, durum Site Yönetimine yazılı olarak bildirilmelidir. Süreklilik gösteren rahatsızlıklar karşısında ilgili mercilere şikayet, ve hatta gerektiği durumlarda söz konusu evcil hayvanın siteden uzaklaştırılması talebi Site Yönetimi tarafından veya kişisel olarak yapılır.
 4. Beslenmesi yasaklanmış olan türleri bulundurmak yasaktır.
 5. Evcil hayvan sahiplerinin 3. şahıslara verdiği zarardan doğrudan hayvan sahibi sorumludur. Bu durumda Site Yönetiminin söz konusu sakine uyarı yapıp yapmadığı aranmaz.
 6. Köpekler site içinde bağlı olarak yanında refakatçısı ile dolaştırılır. Köpek pislikleri refakatçı tarafından anında bir poşete koyularak etrafın kirlenmesine izin verilmez. Tercihen kopek dolaştırma işi site dışında yapılmalıdır.

 

 • HAVUZ KULLANIMI

 

 1. Havuz kullanımında “kişisel sorumluluk” temeldir. Yüzme bilmeyenlerin karşılaşacağı kaza ve tehlikeli durumlardan herkes kişisel olarak kendi sorumludur. Yüzme bilmeyenler büyük havuza giremezler
 2. Çocuklar sadece kendileri için ayrılmış havuzu kullanabilirler
 3. Çocukların başına gelen kazalardan ebeveynler sorumludur
 4. Havuza giriş öncesinde duş alınmalıdır
 5. Havuzda diğer kullanıcıları rahatsız edici tarzda yüzme, oyun oynama yasaktır
 6. Prensip olarak havuzun uzun kulvarı istikametinde yüzülmelidir. Yandan atlamalarla diğer kullanıcıları tehlikeye sokmak yasaktır. Havuz kenarında güneşlenenler su sıçratmaları ile rahatsız edilmemelidir
 7. Havuzun doluluk oranına göre davranışlar, yüzme tarzı dengelenmelidir.
 8. Ebeveynler çocuklarına havuz kurallarını öğretmek ile yükümlüdür
 9. Havuz içnde kullanılan eğlenceye yönelik malzemeler kullanıldıktan sonra havuzda bırakılmamalıdır. Ebeveynler çocuklarının su oyuncaklarının havuz içinde bırakılmalarını önlemelidirler
 10. Duşların kullanımında temizliğe azami özen gösterilmelidir. Duşlardaki mevcut donanım özenle kullanılmalıdır
 11. Sorunlar, havuz sorumlusuna iletilmelidir.
 12. Havuz içinde yemek yemek yasaktır
 13. Havuz kenarındaki güneşleme koltuklarının kullanımında özen gösterilmelidir. Güneşlenme koltukları, şezlong gibi havuza ait eşyaların havuz alanı dışına götürülmesi yasaktır.
 14. Havuz bölgesine köpek vb. hayvanların getirilmesi yasaktır.
 15. Havuz kenarında mangal yapmak yasaktır. Mangal kullanımına sadece site sakinlerinin tümünü kapsayan ortak etkinlikler için izin verilir.
 16. Özellikle yaz döneminde havuzun öncelikle sakinler tarafından kullanılacağı ve doluluk oranının artacağı göz önüne alınarak, misafir sayısına özen gösterilmelidir.

 

 • TENİS KORTUNUN KULLANIMI

 

 1. Tenis kortunun spor amaçlı kullanımında tenis ayakkabısı veya lastik spor ayakkabısı giyilmelidir.
 2. Kortta basketbol ve mini futbol ve tenis oynamak amacı dışında kullanılamaz.
 3. Öncelik tenis oynamak isteyenlere aittir
 4. Mini futbol oynarken tenis ağının zarar görmememsine dikat edilmelidir.
 5. Tenis, basketbol, voleybol, mini futbol veya genel amaçlı spor (koşu, jimnastik) dışında kullanım yasaktır. Oyun bahçesi olarak kullanılamaz, bisiklete binilemez.

 

 

 • ORTAK PARK ALANLARININ KULLANIMI, PARK VE TRAFİK KURALLARI, ARAÇLARLA İLGİLİ HUSUSLAR

 

 1. Site girişinde ve havuz yanında bulunan ortak park kullanım alanına sadece binek arabaları (Minibüs, SUV tipi araçlar dahil) park edebilir. Kamyon, otobüs gibi araçların parkına izin verilmez.
 2. Park sahasının diğer sakinlerce kullanılıdığı da göz önüne alınarak düzgün, diğer araçların giriş, çıkış ve park etmeleri engellenmeyecek şekilde park edilmelidir.
 3. Ortak park alanında sakinlere ayrılmış özel park yeri yoktur, ilk gelen boş bulunan yere park eder prensibi ile kullanılır. Sakinlerin kendi ev planlarında bağımsız otoparkları olduğu unutulmamalıdır.
 4. Yol kenarına park ederken, yolların dar olması nedeniyle mümkün olduğunda yol kenarına yanaşarak, aynaları kapatarak park edilmelidir. Park eden araçların olduğu dar yerlerden özenle geçilmelidir.
 5. Site içinde araç yıkamak yasaktır. Etrafı kirletecek tamir işleri yapılmaz.
 6. Sitede süratlı araç kullanılamaz. Genel Trafik kuralları geçerlidir. Azami sürat 10 km/saat dir.
 7. Trafikten çıkarılan araçlar park yerinde tutulamaz (plakasız araçlar)
 8. Diğer motorlu araçların kullanımında (motosikler, mopet vb.) sakinlerin rahatsız edilmemesine, yayaların tehlikeye sokulmamasına özen gösterilir, sürat yapılmaz.

 

 

 

 

 • EVSEL ATIKLAR VE MOLOZLAR

 

 1. Evsel atıklar poşetler içinde site alanı içinde bulunan konteynerlere atılmalıdır.
 2. Sıvı atıklar kesinlikle konteynerlere atılmamalıdır
 3. Konteynerlerin kapakları kapalı tutulmalıdır
 4. Konteynerin dolu olması durumunda çöp poşetleri konteyner kenarına bırakılmamalı, sitede bulunan diğer konteynerler kullanılmalıdır
 5. Çöplerin atılması sakinler tarafından yapılır, site çalışanları bu iş için görevlendirilemezler; sadece sağlık ve vb.nedenlerle desteğe ihtiyacı olan sakinler, site çalışanlarından bu hususta yardım alabilirler. Site Müdürü genel temizlik amaçlı olarak çalışanları temizlik işleri için görevlendirebilir.
 6. Mümkün olduğunca az atık (özellikle ambalajlar) üretmeye çaba sarf edilmelidir
 7. Onarım ve inşaat atıklarının bertarafının düzenlenmesi atığı yaratan sakinlerin sorumluluğundadır. Uyarılara rağmen kaldırılmayan moloz ve inşaat atıkları Site Yönetimi marifetiyle temizlendiğinde masraflar söz konusu sakinlerden tahsil edilir
 8. Atıklar hususunda yönetimin düzenlemelerine uyumalıdır.

 

 • AİDATLAR

 

 1. Sitede yaşayanların artması ve buna bağlı olarak çıkan ihtiyaçların artması nedeniyle aidatların zamanında ödenmesi önem taşımaktadır. Aidatlar zamanında ödenmelidir. Bu konuda Site Yönetiminden özel isteklerde bulunulmamalıdır
 2. Aidatlar SYP’nında belirtildiği gibi ödenmelidir. Ödenmesi gereken ayı takiben 30 gün içinde ödenmeyen aidatlar Site Yönetimi tarafından avukat marifeti ile toplanır. Avukat ve prosedürden kaynaklanan tüm masraflar aidat ile birlikte ödenmek üzere sakine aittir.

 

 

 

 

GÜNCELLEMELER

 

Güncelleme No Tarih Güncellenen Madde Yapılan Güncelleme